Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iklan Kekosongan Jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) | Tarikh Tutup: 22 September 2022

Permohonan Jawatan Kosong Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).


Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebuah Syarikat Awam Berhad menurut jaminan (Company Limited by Guarantee) seperti berikut:

JAWATAN :

PEMANDU GRED H11
 • Kekosongan: Satu (1)
 • Kumpulan: Pelaksana
 • Taraf Jawatan: Kontrak satu (1) tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan Tetap tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan.
 • Gaji Pokok: Minimum : RM1,336.00 | Maksimum : RM3,236.00
 • Kenaikan Gaji Tahunan : RM80.00
 • Elaun : Khas RM95.00 | Perumahan RM300.00 | Bantuan Sara Hidup RM350.00

SYARAT LANTIKAN :

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan dan pengalaman seperti berikut:
 • Warganegara Malaysia;
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Mempunyai kelulusan Pentaksiran Tingkatan 3/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya,
 • Lesen Memandu sekurang-kurangnya Kelas B2 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan (P);
 • Kepujian bahasa Malaysia (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh IKIM; dan
 • Mempunyai pengalaman tidak kurang daripada dua (2) tahun dalam bidang berkenaan

BIDANG TUGAS :

 • Memeriksa dan memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan.
 • Membersih dan menyelenggara kenderaan yang dikhaskan setiap pagi dan melaporkan kepada penyelia pemandu jika terdapat kerosakan;
 • Membawa pegawai/warga kerja untuk bertugas rasmi di luar pejabat;
 • Menghantar surat ke Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun dan Agensi Swasta;
 • Menerima arahan bertugas daripada penyelia pemandu dari semasa ke semasa seperti kerja lebih masa dan lain-lain;
 • Memastikan buku log kenderaan sentiasa berada di dalam kenderaan dan dicatat dengan betul;
 • Memastikan kad minyak, kad ‘touch n go’ sentiasa sedia untuk digunakan dan di ‘top up’;
 • Melaporkan sebarang kerosakan kenderaan atau kemalangan kepada penyelia;
 • Memaklumkan kepada penyelia untuk penyelenggaraan kenderaan mengikut tempoh yang ditetapkan;
 • Memastikan minyak petrol/diesel kenderaan sentiasa mencukupi dan sedia untuk digunakan;
 • Membantu persiapan Dewan Besar, Dewan Sajian dan fasiliti yang lain serta lain-lain tugas yang diarah dari semasa ke semasa.

CARA MEMOHON :

(a) Calon-calon yang berminat dipelawa mengemukakan surat permohonan, keterangan peribadi dan latar belakang kerjaya diri yang lengkap (resume/curriculum vitae) mengenai kelayakan dan pengalaman, salinan sijil-sijil akademik dan transkrip, kad pengenalan, sijil kelahiran, slip gaji terakhir, nombor telefon untuk dihubungi dan sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:

Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
2, Langgak Tunku
Off Jalan Tuanku Abdul Halim
50480 KUALA LUMPUR
(u.p.: Unit Modal Insan)


Tel: 03-62046374

(b) Salinan sijil-sijil akademik dan transkrip, kad pengenalan, sijil kelahiran, slip gaji terakhir hendaklah disahkan terlebih dahulu.

(c) Sila nyatakan nama jawatan yang dipohon di penjuru kiri sampul surat.

(d) Permohonan hendaklah sampai ke IKIM sebelum atau selewat-lewatnya pada 22 September 2022 jam 4.30 petang.

(e) Permohonan yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak akan diproses.

Calon-calon yang melepasi tapisan dan terpilih sahaja akan dipanggil temuduga. Permohonan calon dianggap GAGAL sekiranya tidak menerima sebarang maklum balas dripada IKIM tiga (3) bulan dari tarikh iklan ditutup.