Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iklan Kekosongan Jawatan di SPA 9 / Jabatan Perangkaan Malaysia | Tarikh Tutup: 29 September 2022

Jawatan Kosong Terkini di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA 9.

jawatan kosong spa 9
Iklan SPA 9

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang berkelayakan, komited dan bertanggungjawab untuk mengisi kekosongan jawatan di Jabatan Perangkaan Malaysia seperti berikut :-

JAWATAN :

PERANGKAWAN GRED E41
 • Kekosongan: 25 | Simpanan: 50

SYARAT LANTIKAN :

(a) warganegara Malaysia:
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) memiliki:
 • (i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang ekonomi, statistik, matematik, sains komputer, sains data atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan dari institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM2,286.57); atau
 • (ii) Associateship Institute of Statisticians, London atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan (Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM2,286.57); atau
 • (iii) ijazah sarjana dalam bidang ekonomi, statistik, matematik, sains komputer, sains data atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM2,695.41).

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU :

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN :

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Perangkaan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Perangkawan Gred E41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
(a) 
 • (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau
 • (ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
(b) had umur pelantikan:
 • (i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
 • (ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
 • (iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

KEPERLUAN BIDANG PENGKHUSUSAN (Ditetapkan oleh Jabatan) :

 • Actuarial Mathematics and Statistics;
 • Applied Statistics and Computing;
 • Ekonomi (Ekonometri);
 • Ekonomi (Statistik);
 • Ekonomi Analisa;
 • Ekonomi Gunaan;
 • Matematik;
 • Matematik, Statistik dan Komputer;
 • Perangkaan (Statistics);
 • Sains (Statistik);
 • Sains Data; · Sains Komputer;
 • Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian);
 • Sains Komputer (Kepintaran Buatan);
 • Sains Komputer (Komputeran Industri);
 • Sains Komputer (Pembangunan Perisian);
 • Sains Komputer (Sistem Cerdas);
 • Statistik;
 • Statistik Gunaan;
 • Statistik Gunaan dan Penyelidikan Operasi;
 • Statistik Industri; 
 • Teknologi Kejuruteraan Komputer (Sistem Komputer);
 • Teknologi Kejuruteraan Komunikasi Data;
 • Teknologi Komputer (Sistem);
 • Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan);
 • Teknologi Maklumat (Sains Komputer);
 • Teknologi Maklumat (Sains Maklumat); atau
 • Teknologi Maklumat (Sistem Komputer).

KEPERLUAN TAMBAHAN :

Hanya calon yang telah memperoleh ijazah atau kelayakan yang diiktiraf dan disahkan oleh senat jawatankuasa berkaitan pada atau sebelum tarikh tutup iklan permohonan jawatan ini layak memohon selaras dengan syarat skim perkhidmatan.

MAKLUMAT SYARAT LANTIKAN :

Maklumat syarat lantikan/ gaji/ tugas-tugas jawatan di pautan berikut :
https://www.spa.gov.my/spa/laman-utama/gaji-syarat-lantikan-deskripsi-tugas/ijazah-sarjana-phd/perangkawan-gred-e41

CARA MEMOHON :

Pemohon-pemohon hendaklah membuat permohonan secara online (atas talian) dengan melayari Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA 9 di alamat : https://www.spa.gov.my ATAU sila klik pada pautan link yang diberikan di bawah.

Calon-calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula. Namun demikian sila pastikan pendaftaran permohonan masih dalam tempoh sah laku.

Calon-calon juga adalah dimohon untuk mengemaskini pusat temuduga yang terkini.

Tarikh tutup permohonan baharu bagi jawatan ini adalah sebelum atau pada 29 September 2022 (Khamis) jam 11.59 malam.

Muat turun iklan dan syarat-syarat kelayakan disini

Permohonan dan kemaskini jawatan secara online disini