Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iklan Kekosongan Jawatan di Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) | Tarikh Tutup: 08 Ogos 2022

Permohonan Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA).


Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang berkelayakan, komited dan bertanggungjawab untuk mengisi kekosongan jawatan bertaraf Tetap di Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) seperti berikut :-

Nama Jawatan : PEGAWAI TADBIR 
Klasifikasi : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN 
Kumpulan : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL 
Taraf Jawatan : TETAP 
Kekosongan : 1
Gred Gaji : N41
Jadual Gaji : RM2,080.00 - RM9,546.00

Syarat Lantikan
1. Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
     ii. ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 

2. Calon bagi lantikan hendaklah lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu.

Nama Jawatan : PENOLONG PEGAWAI TADBIR 
Klasifikasi : PENTADBIRAN DAN SOKONGAN 
Kumpulan : PELAKSANA 
Taraf Jawatan : TETAP 
Kekosongan :
Gred Gaji : N29 
Jadual Gaji : RM1,493.00 - RM5,672.00

Syarat Lantikan 
1. Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) i. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;atau
     ii. Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;atau
     iii. Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

PERMOHONAN
Semua permohonan perlu dibuat secara 'online' melalui laman Sistem Perjawatan PERDA iaitu di http://erecruit.perda.gov.my 

Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK :
  1. Permohonan tidak dibuat secara 'online';
  2. Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan;
  3. Permohonan tidak lengkap 
Bagi permohonan yang berjaya dalam pemilihan ini semua keputusan akan dimaklumkan melalui surat/emel/sms terus ke nombor telefon bimbit yang diberikan, bagi permohonan yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup adalah dianggap tidak berjaya.